Styropian Cokół

W strefie przyziemia budynku dochodzi do ucieczki ciepła nie tylko przez całą powierzchnię podłogi, ale i przez ściany zewnętrzne domu. Na największe straty ciepła narażona jest strefa przyziemia ścian zewnętrznych, ponieważ temperatura gruntu często spada tam znacznie poniżej 0°C. Niewłaściwy dobór styropianu do izolacji cokołu może doprowadzić do powstawania nieszczelności i zawilgocenia ścian pod wpływem erozji wody np. podczas zamarzania i rozmarzania.

Zaznacz maksymalnie 4 produkty i zobacz szczegółowe porównanie typów.
Wybierz produkty do porównania