ELEWACJA

Charakterystyka produktu

Standardowe płyty Yetico oraz płyty PASSIVE do termoizolacji fasad cechują się współczynnikiem przewodzenia ciepła w przedziale od λ≤0,044 [W/(m·K)] do λ≤0,031 [W/(m·K)]. To najważniejszy parametr termoizolacyjny, bo decyduje o jakości ocieplenia. Podstawową zasadą jest to, że im niższa lambda, tym lepsze ocieplenie.

Różnica między wysokim poziomem lambdy u standardowych, białych styropianów, a poziomem lambdy w szarych płytach wynika z surowca, z którego zostały wykonane płyty PASSIVE. Surowiec z domieszką grafitu ma wpływ na obniżenie współczynnika przewodzenia ciepła. Dzięki temu przy użyciu styropianu grafitowego o mniejszej grubości można tak samo skutecznie ocieplić dom jak płytami białymi. Z kolei grafitowe płyty PASSIVE przy zachowaniu tej samej grubości, co płyty białe pozwalają osiągnąć nawet o 30% lepszą termoizolację.

Zastosowanie produktu

Standardowe, białe płyty Yetico stosować można w ociepleniu każdego typu elewacji zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej wg zaleceń projektowych. Grafitowe płyty PASSIVE również są dedykowane termoizolacji każdego typu fasady. Jednak ich niska lambda sprawia, że z powodzeniem można stosować je w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.

 

Czy wiesz, że…

…Użycie cieńszej warstwy termoizolacji z zastosowaniem grafitowych płyt PASSIVE ma nie tylko wpływ na wygląd budynku, ale zmniejsza również obciążenie mechaniczne ściany.

 

Przykładowe ocieplenie elewacji: 1. Listwa startowa, 2. Warstwa gruntująca, 3. Zaprawa klejowa, 4. Warstwa termoizolacyjna, 5. Kołek mocujący, 6. Siatka zbrojąca, 7. Zaprawa klejowa, 8. Warstwa gruntująca, 9. Tynk

 

Jak ocieplić elewację?

Prace przygotowawcze

Należy przygotować materiały i narzędzia zgodnie z projektem technicznym oraz sprawdzić, czy materiały spełniają wymagania, normy i aprobaty techniczne oraz czy posiadają świadectwa jakości (certyfikaty, deklaracje). Przed rozpoczęciem pracy należy zabezpieczyć ościeża okienne przed zabrudzeniem tynkiem i zaprawami klejowymi. Późniejsze prace ułatwi również demontaż elementów uniemożliwiających wykonanie termoizolacji (obróbki blacharskie, orynnowanie).

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Podłoże przed rozpoczęciem prac powinno być suche, równe i oczyszczone z zabrudzeń różnego typu. Należy usunąć warstwy podłoża, które cechują się słabą przyczepnością jak np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy sprawdzić równość powierzchni i odchylenie ściany od pionu. Niewielkie nierówności powinno uzupełnić się 15 mm warstwą zaprawy murarskiej.

Przyklejanie płyt styropianowych

Zaprawę klejową należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo – punktową”. To znaczy, że na obrzeżach płyty zaprawę umieszczamy pasmami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8 – 10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie w odległości około 3 cm od krawędzi w taki sposób, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty.

Kołkowanie płyt styropianowych

Do mocowania płyt styropianowych najczęściej stosowane są łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. Wymagana ilość kołków na 1 m2 to 6 sztuk.

Wykonanie warstwy zbrojącej siatką z włókna szklanego

Do wykonania warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju oraz nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Ważną czynnością pod koniec montażu siatki jest wyrównanie powierzchni. To nie tylko ważne ze względów konstrukcyjnych, ale przede wszystkim estetycznych. Polecamy własną siatkę Yetico E-GLASS 160.

Wykonanie zewnętrznej warstwy tynkarskiej

Wykonaną warstwę zbrojną przed nałożeniem tynku należy odpowiednio zagruntować preparatem gruntującym. Gruntowanie można rozpocząć dopiero po całkowitym związaniu warstwy zbrojonej. W optymalnych warunkach (temperatura +20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%) prace można rozpocząć po upływie minimum 48 godzin.

 

Zalety płyt fasadowych

  • szeroki wybór (od λ≤0,044 do λ≤0,031 [W/(m·K)])
  • płyty grafitowe do budownictwa energooszczędnego i pasywnego
  • płyty frezowane i niefrezowane

 

Styropian do ocieplenia elewacji:

ALFA FASADA PREMIUM ALFA FASADA BETA FASADA
Zobacz produkt
 
Zobacz produkt
 
Zobacz produkt
 

 

 

GAMMA FASADA ALFA PASSIVE FASADA BETA PASSIVE FASADA
Zobacz produkt
 
Zobacz produkt
 
Zobacz produkt
 

 

 

GAMMA PASSIVE FASADA
Zobacz produkt