Aktualności

Od teraz - Yetico S.A.

Informujemy, iż w dniu 02.01.2008 YETICO Sp. z o.o. zostało przekształcone w YETICO S.A., co znalazło stosowne odzwierciedlenie w zapisach KRS. YETICO S.A. jest sukcesorem prawnym YETICO Sp. z o.o. co do całości wierzytelności i zobowiązań. Obecny numer YETICO S.A. w KRS to numer 0000296247.