AQUA EPS-P 150

​​​​Zastosowanie:

-  
izolacja cieplna ścian fundamentowych i cokołowych
-   izolacja cieplna podziemnych części budynków, np.: ściany piwnic
-   izolacja cieplna pomieszczeń o dużej wilgotności, np.: chłodnie, myjnie, łazienki
- izolacja cieplna o obciążeniach użytkowych do 4,5 t/m²


Parametry:

-   współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,035 [W/(m·K)]
- naprężenie ściskające CS ≥ 150 [kPa]
-   wymiary płyt: 1230 x 615 [mm]
- grubość płyt: od 50 [mm] ze stopniowaniem co 10 [mm]
- krawędzie: na zakładkę 

 

  Pobierz dokumenty