DACH ZIELONY I ŻWIROWY

Charakterystyka produktu

Istotą dachu o odwróconym układzie warstw jest umieszczenie warstwy hydroizolacji pod warstwą termoizolacyjną. Taki układ zapobiega kondensacji pary wodnej oraz powoduje, że hydroizolacja jest skutecznie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Popularnym typem dachu odwróconego jest dach zielony lub dach żwirowy.

Styropian do ocieplenia tego typu dachów musi cechować się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Ze względu na to, że przegroda znajduje się w środowisku wodnym (opady atmosferyczne) produkt do ocieplenia musi również cechować się niską nasiąkliwością. Obciążenie warstwą żwiru lub roślinności sprawia, że styropian musi być również odporny na ściskanie.

Yetico do termoizolacji dachów zielonych i żwirowych rekomenduje produkty z dwóch grup AQUA i AQUA PASSIVE, które charakteryzują się niską nasiąkliwością (1-2%) oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie (80-200 [kPa]). Ze względu na niski współczynnik przewodzenia ciepła ((λ≤0,031 [W/(m·K)])) produkty grafitowe są szczególnie polecane w budownictwie pasywnym i energooszczędnym .

Zastosowanie produktu

Styropian AQUA i AQUA PASSIVE może być z powodzeniem stosowany w każdej konstrukcji dachu zielonego, zarówno porośniętego roślinnością ekstensywną (niską), jak i intensywną (wysoką).


Czy wiesz, że…

… zastosowanie dachu zielonego to nie tylko walory estetyczne, to również poprawa jakości powietrza, mikroklimatu oraz lepsza ochrona przed hałasem i akumulacja ciepła.Przykładowe ocieplenie dachu zielonego: 1. Stropodach betonowy, 2. Hydroizolacja, 3. Warstwa termoizolacyjna (np. AQUA YETICO), 4. Ocieplenie attyki, 5. Geowłóknina, 6. Warstwa drenażowa, 7. Warstwa filtracyjna (geowłóknina), 8. Roślinność ekstensywna lub intensywna, 9. Papa, 10. Obróbka blacharska


Jak wykonać stropodach odwrócony?

Izolacja przeciwwodna

Podłoże pod hydroizolacją powinno być odpowiednio wyprofilowane. To oznacza zachowanie spadków w kierunku odpływów wody deszczowej. Przyjmuje się, że spadek powinien wynosić 1-2%.

Bardzo skutecznym rozwiązaniem hydroizolacyjnym są dwie warstwy papy przyklejonej na całej powierzchni do podłoża. Takie rozwiązanie skutecznie zapobiega przeciekom wody pomiędzy hydroizolacją i warstwą stropu powstałym w skutek uszkodzenia lub przebicia izolacji. Ważnym aspektem jest poprawne wykonanie odwodnienia dachu odwróconego, co zapewnia jego prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie. W przypadku dachów odwróconych jako warstwę wodochronną stosuje się najczęściej: jednowarstwowe folie PCW, folie EPDM, pokrycia bitumiczne, masy asfaltowe.

Warstwa termoizolacji

W zależności od parametrów termoizolacyjnych oraz przewidzianego obciążenia na dachu następuje ułożenie warstwy termoizolacji. Należy pamiętać, aby ocieplenie układać w jednej lub dwóch warstwach z przesunięciem styku w ten sposób, aby krótsze krawędzie płyt nie wypadały w jednej linii.

Warstwy rozdzielające

Najczęściej stosowane są geowłókniny, które zapobiegają przedostawaniu się drobnych frakcji ilastych z warstwy żwirowej do warstw termoizolacji (zapobiegają zamuleniu). Zastosowanie warstwy rozdzielającej pozwala na zmniejszenie grubości warstwy dociążającej (balastowej), co przekłada się na zmniejszenie ciężaru całego dachu.

Warstwa balastowa

W zależności od typu dachu warstwę dociążającą może stanowić żwir płukany, o frakcji o 16-32 mm i minimalnej grubości warstwy 50 mm lub też warstwa gleby, umożliwiająca uprawę roślinności intensywnej lub ekstensywnej. Warstwy nie tylko pełnią funkcje estetyczne, ale zabezpieczają przed odrywającym styropian działaniem wiatru.

Przykładowe ocieplenie dachu żwirowego: 1. Stropodach betonowy, 2. Hydroizolacja, 3. Warstwa termoizolacyjna (np. AQUA YETICO), 4. Ocieplenie attyki, 5. Geowłóknina, 6. Żwir, 7. Papa, 8. Obróbka blacharska


Zalety płyt do izolacji dachów zielonych i żwirowych

  • ochrona hydroizolacji przed działaniem promieni UV
  • prace mogą być prowadzone w różnych warunkach pogodowych
  • łatwość zlokalizowania błędów wykonawczych
  • kolejne warstwy można układać niezależnie od warunków atmosferycznych, co skraca termin ukończenia prac
  • ponieważ płyty izolacyjne są zwykle układane „na sucho” (bez użycia kleju). Można je łatwo wymieniać lub wykorzystać ponownie na innym dachu w przypadku remontu czy rozbiórki budynku