Styropian do ogrzewania podłogowego

Charakterystyka produktu

Wodne ogrzewanie podłogowe zawdzięcza swoją rosnącą popularność m.in. takim zaletom, jak: niskie koszty inwestycyjne i niskie koszty eksploatacji, łatwość i precyzja regulacji temperatury.

Produkt TWIN STANDARD 100/036 PP, dedykowany takiemu ogrzewaniu, wykonany jest ze styropianowych płyt oklejonych jednostronnie metalizowaną folią polipropylenową. Folia ta, wraz z nadrukowaną na niej siatką ułatwiającą montaż, doskonale sprawdza się w ogrzewaniu podłogowym wymagającym mocnego zakotwienia w izolacji. Płyta posiada zakładkę z folii przeznaczoną do przykrycia styku płyt podczas montażu, która eliminuje zjawisko powstawania mostków termicznych. Laminat, którym pokryty jest styropian, chroni produkt przed wilgocią, która mogłaby się do niego dostać podczas wylewania jastrychu, a także odbija energię cieplną, zapobiegając nadmiernej utracie ciepła.

Zastosowanie produktu

Płyty TWIN STANDARD 100/036 PP przeznaczone są do wykonania izolacji pod wodne ogrzewanie podłogowe zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, wielorodzinnym, jak i użyteczności publicznej.


Czy wiesz, że…

… ogrzewanie podłogowe przekazuje większość ciepła przez promieniowanie? Dzięki temu nie powstaje ruch powietrza, taki jak przy ogrzewaniu konwekcyjnym. Niekorzystna cyrkulacja powietrza jest mniejsza również dzięki temu, że temperatura powierzchni grzewczej, czyli podłogi, jest bardzo niska i wynosi 22-26°C (tradycyjny grzejnik ma około 50-60°C). Krążenie kurzu w powietrzu jest więc minimalne, nie następuje również jego przypiekanie, jak to może mieć miejsce w przypadku tradycyjnych grzejników. Dlatego ogrzewanie podłogowe jest polecane alergikom i astmatykom.

Przykładowe ocieplenie z użyciem płyt do ogrzewania podłogowego: 1. Strop żelbetowy, 2. Folia hydroizolacyjna, 3. Styropian do ogrzewania podłogowego, 4. Rury grzewcze, 5. Taśma dylatacyjna, 6. Jastrych


Jak wykonać ogrzewanie podłogowe?

Przygotowanie podłoża

Rozpoczęcie prac powinno poprzedzić sprawdzenie równości podłoża na gruncie lub stropu nad pomieszczeniem, które ostatecznie powinno być trwałe, mocne, suche oraz równe. Ewentualne nierówności, spękania i odspojenia wymagają wyrównania i ustabilizowania.

Izolacja przeciwwilgociowa

Wykonując posadzkę na gruncie należy pamiętać o ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folia ta powinna być ułożona co najmniej na 10 cm zakład w miejscu łączenia oraz wywinięta na ściany co najmniej na grubość warstwy termoizolacyjnej. Warstwa folii na stropie międzykondygnacyjnym może być cieńsza, gdyż pełni jedynie funkcję oddzielającą. Należy pamiętać o wykonaniu przerwy obwodowej tzw. dylatacji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi i jastrychem.

Ułożenie płyt styropianowych

Warstwę termoizolacyjną stanowią płyty TWIN. Układając styropian należy pamiętać, żeby nie pozostawiać szczelin, które tworzą mostki termiczne będące bezpośrednią przyczyną strat ciepła. Górna powierzchnia płyt powinna tworzyć zwartą i płaską powierzchnię, na której będzie można rozprowadzić przewody instalacji grzewczej. Montaż instalacji grzewczej odbywa się poprzez uformowanie pętli grzewczych w kształt spirali. Taki układ zapewnia równomierne działanie instalacji. Należy pamiętać, żeby nie układać przewodów pod stałą zabudową tj. pod szafkami w kuchni, wanną czy brodzikiem w łazience.

Jastrych

Po montażu instalacji grzewczych wykonuje się podkład z mieszanki betonowej lub anhydrytowej. Grubość podkładu cementowego wraz z przewodami grzejnymi powinna wynosić co najmniej 7 cm w przypadku podkładu cementowego oraz 5 cm z przypadku wylewki anhydrytowej. Po wstępnym związaniu mieszanki należy wykonać dylatacje na styku powierzchni ogrzewanych oraz nieogrzewanych ponadto duże powierzchnie wymagają dylatacji na pola o wymiarach 5x5 m.

Tak przygotowana posadzka wymaga uzyskania odpowiedniej wilgotności poprzez proces wysychania. Podkład schnie około pięciu tygodni w zależności od pory roku i pogody. Następnie możemy przystąpić do wygrzewania podkładu poprzez stopniowe zwiększanie temperatury czynnika grzejnego. Proces wygrzewania powinien trwać około trzech tygodni. Na tak przygotowanym podkładzie o wilgotności nie przekraczającej 3% można przystąpić do wykonywania warstwy wykończeniowej.

 

Zalety stosowania płyt od ogrzewania podłogowego

  • integracja płyty i folii (nie występuje konieczność zakupu obu komponentów)
  • duża powierzchnia krycia 2000x1000 [mm]
  • folia z zakładami
  • szybki montaż