PODŁOGA NA GRUNCIE

Charakterystyka produktu

Styropian użyty do termoizolacji podłogi na gruncie powinien wyróżniać się nie tylko niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, ale również wysoką wytrzymałością na ściskanie. Z kolei w izolacji podłóg narażonych na działanie wody, takich jak np. chłodnie, myjnie warto rozważyć zastosowanie produktów, które będą łączyć w sobie wyżej wymienione cechy z obniżoną chłonnością wody. Wówczas idealnym produktem będzie AQUA lub AQUA PASSIVE. Szczególną uwagę warto zwrócić na płytę EPS 200 oraz AQUA EPS-P 200, których wytrzymałość na ściskanie sięga ≥ 200 [kPa]. Oznacza to, że możemy tymi styropianami zaizolować podłogi nawet do obciążeń mechanicznych 6 t/m2.

Zastosowanie produktu

Styropiany standardowe YETICO, grafitowe PASSIVE oraz o obniżonej chłonności wody AQUA dedykowane są termoizolacji podłóg na gruncie w budownictwie jednorodzinnym lub wielorodzinnym. Styropiany o najwyższych wytrzymałościach na ściskanie sprawdzą się także w budownictwie przemysłowym w izolacji podłóg w halach przemysłowych, produkcyjnych, czy też garaży podziemnych.


Czy wiesz, że…

... parametry termoizolacyjne i mechaniczne płyt oferowanych przez Yetico pozwalają nawet na uzyskanie wymaganych temperatur w obiekcie budowlanym jakim jest chłodnia. To specyficzna podłoga, której warstwa termoizolacji ma blokować ucieczkę energii na zewnątrz oraz utrzymywać temperaturę roboczą w pomieszczeniu. W dodatku podłoga chłodni styka się bezpośrednio z gruntem, co w przypadku niedostatecznej termoizolacji posadzki skutkuje występowaniem tzw. wysadzin gruntowych.Przykładowe ocieplenie podłogi na gruncie: 1. Grunt rodzimy, 2. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa (papa), 3. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa (dyspersyjna masa bitumiczna), 4. Papa, 5. Podsypka piaskowa, 6. Podbudowa betonowa, 7. Izolacja przeciwwilgociowa (folia budowlana), 8. Warstwa termoizolacyjna (AQUA YETICO), 9. Dylatacyjna taśma brzegowa z folią, 10. Wylewka podkładu, 11. Wylewka samopoziomująca, 12. Posadzka (np.: płytki), 13. Listwa przypodłogowa


Jak ocieplić podłogę na gruncie?

Wykonanie podsypki

15-20 centymetrową warstwę piasku (żwiru) układamy na gruncie oczyszczonym z humusu. Warstwa ta będzie podbudową betonowej podłogi. Kolejne warstwy podsypki zagęszcza się mechanicznie ubijarkami lub zagęszczarkami mechanicznymi.

Układanie podbudowy betonowej

Stanowi ona podstawę konstrukcji wszystkich kolejnych warstw podłogi. Przygotowuje się ją z gęstej mieszanki betonu i docelowo powinna ona mieć 10-20 cm grubości. Beton wiąże się przez kilkanaście dni, więc w sezonie letnim należy zwracać uwagę na to, aby słońce nie za mocno wysuszyło beton. Zapobiegać temu zjawisku możemy poprzez zraszanie płyty lub przykrycie jej folią.

Izolacja przeciwwilgociowa

Jej głównym zadaniem jest ochrona pomieszczenia przed wilgocią przenikającą z gruntu. Należy wykonać ją z papy podkładowej lub folii polietylenowej o grubości przynajmniej 0,3 mm i połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych, zachowując 15-20-centymetrowy zakład.

Układanie termoizolacji

Grubość izolacji termicznej podłogi na gruncie określa projektant. Grubsza warstwa styropianu będzie potrzebna w podłogach usytuowanych w poziomie przemarzania gruntu, czyli w zależności od regionu kraju od 0,8 do 1,4 m poniżej poziomu gruntu. Płyty styropianowe tak jak w innych miejscach układamy na mijankę.

Warstwa zabezpieczająca

Najczęściej układa się ją z folii polietylenowej. Ma ona zabezpieczyć przed wnikaniem jastrychu pomiędzy płyty styropianowe. Folia tworzy również warstwę poślizgową, dzięki czemu jastrych nie spaja się ze styropianem.

Warstwa podkładowa i wylewka samopoziomująca

Jako warstwę podkładową najczęściej stosowany jest jastrych cementowy, którego użycie wymaga wykonania dylatacji. Na warstwie podkładowej stosujemy wylewkę samopoziomującą. Wylewka ma na ogół grubość około centymetra i służy uzyskaniu gładkiej powierzchni. Wylewkę warto stosować pod panele i wykładziny.


Zalety płyt do podłóg na gruncie

  • bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła
  • niska nasiąkliwość
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia (nawet do 6 t/m2)
  • szeroki wybór (płyty standardowe, grafitowe, o obniżonej chłonności wody)