PODŁOGA PŁYWAJĄCA (IZOLACJA AKUSTYCZNA)

Charakterystyka produktu

Płyty akustyczne ACUSTIC to elastyczne płyty styropianowe przeznaczone do przegród, w których znaczenie ma izolacyjność akustyczna. Pochłaniają i tłumią hałas. Ponadto, stanowią także skuteczną termoizolację. W odróżnieniu od styropianu standardowego płyty akustyczne posiadają właściwości sprężyste, które nabyły podczas specjalnego procesu produkcji. Ich akustyczne właściwości, tłumiące hałas, uwydatniają się przy odpowiednim obciążeniu. Na przykład płyty o grubości 27 mm po wykonaniu warstwy jastrychu zmniejszą swoją grubość do 25 mm.

Zastosowanie produktu

Płyta ACUSTIC przeznaczona jest do izolacji akustycznej wszelkich stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. Dlatego Yetico rekomenduje budowę podłóg pływających na bazie styropianu ACUSTIC oraz standardowych lub grafitowych płyt do termoizolacji podłóg.

Parametrem, który zapewnienia komfort akustyczny, jest sztywność dynamiczna. Przyjmuje się zasadę, że im niższa jest sztywność dynamiczna materiału, tym lepiej tłumi on dźwięki uderzeniowe.

Ze względu na dużą wytrzymałość na obciążania, sięgającą 4 kN/m2, płyty ACUSTIC można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym (jednorodzinnym, wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego), jak i użyteczności publicznej, np. w szpitalach, szkołach, biurowcach.


Czy wiesz, że…

…zastosowanie płyt ACUSTIC o sztywności dynamicznej s’≤30 MN/m2 w podłodze pływającej umożliwia zmniejszenie poziomu przenoszonych przez nie dźwięków o co najmniej 25 dB.

Przykładowe ocieplenie podłogi pływającej (izolacja akustyczna): 1. Strop żelbetowy, 2. Folia budowlana, 3. Dylatacyjna taśma brzegowa z folią, 4. Styropian akustyczny (np.: ACUSTIC YETICO), 5. Warstwa termoizolacyjna (np.: styropian YETICO lub PASSIVE), 6. Jastrych, 7. Parkiet, 8. Listwa przypodłogowa


Jak wykonać podłogę pływającą

Przygotowanie podłoża

Płyta stropowa, na której będziemy wykonywać podłogę pływającą, powinna być czysta, sucha, wyrównana. Występujące nierówności, przekraczające 10 mm, należy wyrównać zaprawą cementową. Powierzchnie ścian i sufitów przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy otynkować.

Istotą podłogi pływającej jest całkowite oddzielenie podłogi od ścian, stropów oraz pozostałych elementów budynku takich jak słupy, ościeżnice, rury przechodzące przez strop, przepusty. W tym celu należy ułożyć paski izolacyjne przy ścianach wzdłuż całego obwodu podłogi. Pasy dylatacyjne muszą sięgać od poziomu stropu do wykończeniowej warstwy podłogi.

Układanie płyt akustycznych

Płyty akustyczne należy układać w sposób szczelny, tzn. muszą przylegać do siebie na styk. Złącza płyt należy przesunąć względem siebie o połowę długości płyty. W przypadku izolacji pomieszczeń o różnej temperaturze można układać łącznie płyty akustyczne oraz standardowe płyty termoizolacyjne.

Jastrych – podkład posadzkowy

Na warstwie izolacji wylewana jest warstwa gładzi (podkład posadzkowy). Istotne jest, żeby grubość podkładu wynosiła min. 4 cm. Odpowiednio wykonana powierzchnia podkładu powinna być równa bez istotnych odchyłek od poziomu. Należy pamiętać o wykonaniu dylatacji tzn. podzieleniu powierzchni posadzki na mniejsze pola w celu wyeliminowania powstania ewentualnych rys skurczowych. Izolacja akustyczna wraz z jastrychem pełni rolę izolacji akustycznej skutecznie utrudniającej przenoszenie przez strop dźwięków materiałowych. Dzieje się tak dlatego, że dopiero po obciążeniu płyt nabierają one optymalnych właściwości akustycznych.


Zalety płyt styropianowych do izolacji akustycznej

  • znakomita izolacja akustyczna dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  • zapobiega tworzeniu się mostków akustycznych, 
  • łatwa do montażu i docinania, 
  • dostępna w różnych grubościach,
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie,
  • zmniejszenie poziomu uderzeniowego do 32 dB.