Program „Czyste Powietrze”

Jaki jest cel Programu „Czyste Powietrze”?

Według szacunków w Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera aż 45 tys. osób. Głównym powodem złej jakości powietrza w naszym kraju jest ogrzewanie domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na te działania realizowane w latach 2018-2029 przeznaczono kwotę 103 mld zł.

Szczegóły Programu znajdziesz na https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
 

Jaki jest zakres wsparcia?

-   wymiana starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowocześniejsze i spełniające najwyższe normy (węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne czy kocioł na paliwo stałe jak pettel i biomasa)
-   oraz termomodernizacja budynków.Dlaczego warto skorzystać?

-   zdrowie i ochrona środowiska - zwiększasz swoje szanse i szanse przyszłych pokoleń na oddychanie czystszym i zdrowszym powietrzem – to z pewnością najważniejszy powód
-   oszczędności - odpowiednie docieplenie domu połączone z wymianą okien może ograniczyć wydatki na ogrzewanie nawet o 40%
- wygodniejsze życie - dzięki nowocześniejszym kotłom, mniej awaryjnym i łatwiejszym w obsłudze, rośnie poziom Twojego komfortu związanego z użytkowaniem budynku: zapewniasz utrzymanie stabilnej temperatury, co zapewnia komfort cieplny, oszczędzasz czas poświęcany ogrzewaniu, możesz wygospodarować dodatkową, czystą powierzchnię użytkową, którą wcześniej przeznaczałeś na składowanie, np.: węgla

 

Do kogo jest skierowany?

Do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą Odbiorcy Programu podzieleni zostali na dwie grupy beneficjentów:

-   beneficjenci o podstawowym poziomie dofinansowania - roczny dochód nie może przekraczać 100 000 zł, 
-   beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania - w tej grupie średni dochód miesięczny na osobę nie może przekraczać 1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.Jaka jest wysokość dofinansowania?

Program daje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na wymianę pieca i termomodernizacji. Maksymalna wysokość kwalifikowanych kosztów to 53 tys. złotych. Ustalono także minimalną wartość inwestycji – na poziomie 7 tys. zł.

Maksymalna dotacja może wynieść zatem:

-   dla beneficjenci o podstawowym poziomie dofinansowania - 30 tys. zł 
-   dla beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania - 37 tys. zł  


Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć ci, których inwestycja będzie najbardziej optymalna z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, a więc ci, którzy zdecydują się na instalację pompy ciepła oraz fotowoltaikę. 


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Środki z programu mogą być przeznaczone na:

-   wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu),
-   instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne,
- wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych,
- montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania,
- docieplenie domu,
- instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Policz wysokość dotacji dla swojej inwestycji
kalkulator dotacji >>

Wylicz wymaganą minimalną grubość warstwy termoizolacyjnej, np. styropianu
kalkulator grubości izolacji >>
Jeśli spełniasz wymogi, złóż wniosek. Jak to zrobić?

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Obowiązujący formularz wniosku oraz składanie wniosku odbywa się poprzez:

1. 

portal Beneficjenta, tj. specjalną aplikację internetową znajdującą się na serwisach internetowych wfośigw.

Najpierw Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu, co umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw.

Wnioskodawca przesyłający zobowiązany jest jednocześnie po przesłaniu wniosku do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

2. 

serwis „gov.pl” >>

Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

 3.  złożenie wniosku w formie papierowej w wfośigw lub gminie współpracującej z Programem "Czyste Powietrze" - tutaj znajduje się lista gmin współpracujących >>

 

Wykaz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniżej znajdziesz linki do oddziałów z przekierowaniem na portal Beneficjenta.Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/


Jak wypełnić wniosek? 
wzór wypełnionego wniosku znajdziesz tu  >>


Co to jest ulga termomodernizacyjna? 


Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (zakup materiałów, narzędzi, usług). Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków nawet do wysokości 53 000 zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Co ważne - ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze.


Szczegóły dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz na https://https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/
Zasady stosowania ulgi znajdziesz na https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych
Potrzebujesz informacji na temat optymalnej termoizolacji Twojego domu?
skontaktuj się z naszymi doradcami >>