Poznaj nasze produkty
Kontakt

(+48) 880 524 105
injection@yetico.com

(+48) 600 928 638
ksztaltki@yetico.com

(+48) 880 599 163
webox@yetico.com

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Yetico S.A. jest jednym z największych przetwórców tworzyw polimerowych w Polsce. Firma zajmuje czołową pozycję wśród producentów płyt EPS do termoizolacji budynków oraz styropianowych opakowań i kształtek ochronnych. Specjalizuje się w technologii formowania wtryskowego tworzyw termoplastycznych. Rozwiązania z polimerów, które powstają w zakładach Yetico, prowadzą do sukcesów partnerów biznesowych oraz zapewniają firmie rozwój, czyniąc jej działania bardziej zrównoważonymi.

Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek firmy i jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji, w tym charakteru i skali wpływów jej działań i wyrobów na środowisko.

Spółka realizuje przyjętą Politykę poprzez:

 • wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018 oraz standardu IATF 16949:2016
 • spełnienie: wymagań klienta, wewnętrznych aktów organizacyjnych, wymagań prawnych (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, BHP, środowiska), korporacyjnych, norm oraz innych, co do których firma się zobowiązała
 • współpracę z dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw
 • stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu minimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • konsultowanie i udział przedstawicieli pracowników w działaniach związanych
  z tematyką BHP
 • eliminację zagrożeń (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, BHP, środowiska)
  i zmniejszanie związanego z nimi ryzyka
 • zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska
 • podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz ich angażowanie do działań
  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów. Zapewnia zachowanie integralności wdrożonych systemów. Polityka ta jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników firmy.

 

Olsztyn, 27 września 2023 r.