Poznaj nasze produkty
Kontakt

(+48) 880 524 105
injection@yetico.com

(+48) 600 928 638
ksztaltki@yetico.com

(+48) 880 559 163
webox@yetico.com

Polityka jakościowa

Polityka jakościowa

Yetico S.A. jest jednym z największych producentów wyrobów z EPS w Polsce i zajmuje się produkcją i sprzedażą płyt, kształtek i opakowań z tworzyw sztucznych. Dzięki wysoko stawianym sobie wymaganiom firma od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce w branży, spełniając oczekiwania klientów.

Wysokie standardy produkcji oraz obsługi Klienta pozwoliły wejść Yetico na wymagający rynek niemiecki. Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek firmy i jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań i wyrobów.

 

Spółka realizuje przyjętą Politykę poprzez:

  • wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018,
  • spełnienie: wymagań klienta, wewnętrznych aktów organizacyjnych, wymagań prawnych (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, BHP, środowiska), korporacyjnych, norm oraz innych, co do których firma się zobowiązała,
  • współpracę z dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw,
  • efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą poprzez identyfikację, analizę i monitorowanie pojawiających się zagrożeń/możliwości pod kątem zapobieżenia niepożądanym lub wykorzystania pożądanych skutków,
  • stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu minimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska,
  • podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz ich angażowanie do działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska,
  • konsultowanie i udział przedstawicieli pracowników w działania związane z BHP.

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów. Zapewnia zachowanie integralności wdrożonych systemów. Polityka ta jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników firmy.

 

Olsztyn, 02 stycznia 2020 r.