Poznaj nasze produkty
Kontakt

(+48) 880 524 105
injection@yetico.com

(+48) 600 928 638
ksztaltki@yetico.com

(+48) 880 599 163
webox@yetico.com

Kalkulator współczynników U

Do czego służy i jak działa kalkulator

Do czego służy
i jak działa kalkulator

Kalkulator pozwala obliczyć izolacyjność cieplną przegród w budynku, którą definiuje współczynnik U. Inaczej mówiąc, pomaga określić, jaka ilość ciepła będzie przedostawać się przez ściany, dachy, podłogi czy fundamenty oraz czy straty te mieszczą się w normach określonych przepisami budowlanymi.

Aby uzyskać wartość współczynnika U, przejdź przez dostępne pola, wybierając w nich dostępne opcje oraz zatwierdź wybory, klikając w Oblicz. Jeśli wynik spełnia normy podświetli się na zielono.

Czym jest współczynnik U i jaką powinien mieć wartość

Czym jest współczynnik U
i jaką powinien mieć wartość

Współczynnik przenikania ciepła (U) określa wielkość energii cieplnej wyrażonej w Watach, która przepływa przez powierzchnię 1 metra kwadratowego danej przegrody, przy założeniu, że po obu jej stronach różnica temperatur wynosi 1 Kelwin.

Im współczynnik niższy, tym niższe straty energii. Jego wartość zależy głownie od rodzaju i grubości materiałów zastosowanych w przegrodzie, a minimalne wartości regulowane są Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury.

Oblicz izolacyjność
przegrody

Krok 1/2
Wybierz rodzaj przegrody
elewacja_STANDARD_2warstwowa
Ściana zewn. dwuwarstwowa
izolacja_3_warstwowa-3
Ściana zewn. trzywarstwowa
fundament_AQUA_blue
Ściana fundamentowa
podloga_na_gruncie_AQUA_blue
Podłoga na gruncie
podloga_nad_garazem_STANDARD
Podłoga nad garażem/piwnicą/na stropie
dach_plaski_STANDARD
Dachy płaskie
dach_stromy2 - Odzyskano
Dachy strome
Wyczyść
Dalej
Type of partition:
Wybierz na nowo przegrodę
Warstwa konstrukcyjna
d[m]:
λ[W/mK]:
Warstwa konstrukcyjna
d[m]:
λ[W/mK]:
Warstwa konstrukcyjna
d[m]:
λ[W/mK]:
Warstwa wykończeniowa
Warstwa elewacyjna
d[m]:
λ[W/mK]:
Pokrycie
Podłoże
Warstwy stałe
d[m]
λ[W/mK]
Ri
Tynk cementowo - wapienny
0.015
0.82
0,0183
Warstwy stałe
d[m]
λ[W/mK]
Ri
Tynk cementowo - wapienny
0.015
0.82
0,0183
Folia PE
0.01
0.04
0,2500
Gładź cementowa
0.05
1
0,0500
Warstwy stałe
d[m]
λ[W/mK]
Ri
Płyta OSB
0.025
0.13
0,1923
Papa asfaltowa
0.005
0.18
0,0278
Płyta gispowo-kartonowa
0.012
0.23
0,0522
Warstwy stałe
d[m]
λ[W/mK]
Ri
Beton
0.15
1.7
0,0882
Warstwa termoizolacyjna
Grubość termoizolacji
Warstwa termoizolacyjna
Grubość termoizolacji
Warstwa termoizolacyjna
Grubość termoizolacji
Warstwa termoizolacyjna
Grubość termoizolacji
Warstwa termoizolacyjna
Grubość termoizolacji
Wyczyść
Oblicz
Wymagane dla przegrody
U=
0,00
[W/m2K]
Twój wynik
U=
[W/m2K]
Wartość U jest zgodna z wymaganiami
Wartość U jest niezgodna z wymaganiami