Poznaj nasze produkty
Kontakt

(+48) 880 524 105
injection@yetico.com

(+48) 600 928 638
ksztaltki@yetico.com

(+48) 880 599 163
webox@yetico.com

Zaangażowanie Yetico w ochronę środowiska – podajemy liczby zaoszczędzonych zasobów

05.06.2023

Zaangażowanie Yetico w ochronę środowiska – podajemy liczby zaoszczędzonych zasobów

Czy działania na rzecz ochrony środowiska są mierzalne i mogą przybrać postać realnych liczb? Okazuje się, że tak i to bardzo precyzyjnych liczb.

Współpraca w zakresie gospodarki odpadami pomiędzy firmami Yetico i Interzero pozwoliła dokładnie zmierzyć wkład naszej firmy w ochronę środowiska. Poprzez recykling opakowań transportowych płyt EPS, w roku 2022 przyczyniliśmy się do oszczędności 155 ton zasobów podstawowych oraz 25 597 kilogramów gazów cieplarnianych.

Opakowania transportowe są szeroko stosowane w przemyśle i handlu, a ich recykling ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przetwarzanie opakowań transportowych pozwala zmniejszyć zużycie surowców naturalnych, energii i wody potrzebnych do produkcji nowych opakowań. Ponadto, recykling pomaga zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach i redukuje emisję gazów cieplarnianych związanych z procesami produkcyjnymi.

Proces recyklingu opakowań transportowych obejmuje kilka etapów. Na początku opakowania są zbierane ze źródeł, takich jak przedsiębiorstwa, hurtownie, czy supermarkety. Następnie są sortowane według rodzaju materiału, np. drewno, plastik, metal. Po sortowaniu opakowania są poddawane odpowiednim procesom przetwarzania, które mogą obejmować rozdrabnianie, topienie, wytłaczanie, granulację. W rezultacie powstają surowce wtórne, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych opakowań lub innych produktów.